Online szótárak - gyakori kérdések

Mit válasszak? Szótárt vagy fordítóprogramot?

A fordítóprogramoktól eltérően, mint például a Google Translate vagy a Bing Translator, ez a portál igazi klasszikus értelemben vett szótárakat kínál, amelyeket professzionális nyelvészek fejlesztettek ki. A fordítóprogramok általában csak az adott szó egyféle jelentését ajánlják fel; ha felsorolnak többet is, akkor pedig hiányzik a jelentések további pontosítása. A szótárak viszont további kiegészítő információkat is tartalmaznak - megkülönböztetik a szavak jelentését, beleértve a konkrét felhasználás példáit is, amelyek segítik a felhasználót, hogy a legmegfelelőbb jelentést választhassa ki az adott szövegkörnyezetbe vagy társalgásba illően.

A fordítóprogramok által kínált fordítások hatalmas mennyiségű szöveg automatikus feldolgozásának eredményeként jönnek létre, amelyekből sajátos nyelvi és fordítási modellek állítódnak össze. Az automatizálás és a hiányos lektorálás gyakran különféle kétértelműségekhez vagy hibákhoz vezet a szövegben, ami helytelen vagy értelmezhetetlen fordításokat eredményez. Még a legújabb, neurális hálózatokon alapuló fordítóprogramok is csak a mondatok mintegy 50% -ában nyújtanak teljesen hibamentes fordítást.

Ha forrás- és célnyelv egyike sem angol, akkor a legtöbb fordítóprogram először lefordítja a szöveget angolra, majd az így kapott angol szöveget használja a célnyelvre történő fordításkor. Így a dupla gépi fordítás kétszer annyi hibát és kétértelműséget jelenthet.
A fordítóprogram nagyszerű eszköz azoknak, akik alig vagy egyáltalán nem ismerik az idegen nyelvet, és szükségük van teljes mondatok vagy cikkek gyors fordítására. Azonban nem megfelelő, sőt káros is lehet azok számára, akik tanulják az idegen nyelvet. Nekik meg kell érteniük a nyelv lényegét és működését, észlelniük kell a szavak közötti szemantikai és stilisztikai különbségeket és finom árnyalatokat, meg kell tanulniuk helyesen mondatokat alkotni stb. Nekik szól a szotar.lingea.hu nyelvi portál.

Miért érdemes használni a szotar.lingea.hu portált?

 • megbízható és naprakész szótárak 34 nyelven
 • pontosabb, mint a fordítóprogramok , oktatásra is alkalmas
 • elérhető online és ingyenesen mobilon is
 • gyors és jó minőségű információforrás az idegennyelvekkel való munkához

Miben segít nekem a portál?

 • az írott és beszélt szó hibátlan megértésében
 • a hasonló szavak és jelentésük közötti különbségek megértésében
 • a legmegfelelőbb fordítás kiválasztásában egy adott szövegkörnyezetben, a megfelelő formában vagy szókapcsolatban
 • aktív szókincsbővítésben: 100 tematikus területet kínál az új szavak tanulásához
 • a helyes kiejtés gyakorlásában

Miért alkalmasak ezek a szótárak nyelvoktatásra?

 • a címszavak áttekinthetően kategorizáltak jelentésük és típusok szerint
 • a homonímák következetes megkülönböztetése
 • minden címszónál megadják a szófajt vagy nemét, az igéknél a folyamatosságot vagy befejezettséget
 • a szócikkek számos megjegyzést tartalmaznak, amelyek pontosítják a szó fordítását és megkönnyítik a jelentés megértését
 • ha nincs megfelelő fordítás, a szavak értelmét megmagyarázzák
 • az igéknél azt is tartalmazzák, hogy melyik elöljáróval vagy mely esettel kapcsolódik; a legtöbb online szótárban hiányoznak ezek az alapvető információk
 • minden szócikk tartalmazza az IPA kiejtésének teljes átiratát, a kínai nyelvben pedig pinyinben
 • az olasz, orosz és ukrán címszavaknál jelölik a nyomatékot
 • a német nyelvben a nyomatékot minden homonimához jelölik, az elváló és nem elváló igekötőknél is
 • egyes nyelvekben a főnevek, melléknevek és igék rendhagyó formáit is megadják
 • a rendhagyó igéket csillaggal is jelölik
 • angolul, németül, franciául, spanyolul, olaszul és oroszul a részletes alaktani táblázatok is megjeleníthetők; sőt az igéknél teljes áttekintést nyújt az összes igeidőről, egyszerű és összetett formában is
 • a főbb európai nyelveknél 40 000 címszó kiejtése is rendelkezésre áll anyanyelvi beszélőtől
 • sok címszónál azonnal megjelennek a szinonimák és antonimák az ablak bal alsó sarkában
 • a szókincs bővítésének kiváló eszköze az azonos szótövű, de más előtaggal vagy utótaggal rendelkező további szavak megjelenítése is
 • az angol nyelvben az összes igénél áttekinthetően megjelennek az vonzatos igék is
 • a nyelvtanulók értékelni fogják a tematikus fejezeteket is, pl. Színek, Madarak, Gyümölcsök, Szárazföld, Betegségek, Főzés, Italok, Nyelvek stb., összesen több mint 100 témakörben minden nyelven
 • a címszavakat tapasztalt nyelvészek és fordítók dolgozták fel, nem gépi fordítás vagy a korpuszok alapján automatikusan generált szópárok eredményei

Az adatbázis mindig naprakész, folyamatosan új címszavakat és példákat adunk minden nyelvhez, és évente 3-4 alkalommal a teljes portált frissítjük.

A Lingea online szótárak előnyei a többi online szótárhoz képest?

 • intelligens keresés
 • kiejtés, társalgás és nyelvtan a főbb európai nyelvekhez
 • teljes ragozási és igeidő táblázatok
 • konkrét példák a szavak használatára

Mi garantálja a szótárak minőségét?

 • professzionális nyelvészek alkotják, így nem gépi fordításról vagy automatikus korpusz kivonatokról van szó
 • rendszeresen frissül és új szavakkal egészül ki
 • sok nyelvi kiadvány könyv formában is megjelenik 10 európai országban
 • több mint 20 éve folyamatosan dolgozunk a szótárak fejlesztésén
 • más nyelvterületekkel is foglalkozunk, például gépi fordítással vagy beszédtechnikával