Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  a polgári törvénykönyvről szóló 89/2012. számú cseh törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 1751. és ezt követő szakaszai szerint bocsátották ki, és mind természetes (ideértve a ügyfeleket), mind jogi személyekre alkalmazandók.  A jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza a Lingea és az Ügyfél azon egymás iránti jogainak és kötelezettségeinek hatályát és feltételeit, amelyek a Lingea Webshopban történő eladás/vásárlás és egyéb szolgáltatások nyújtása/igénybevétele során jöttek létre.

1. ALAPRENDELKEZÉSEK - A SZERZŐDÉSBEN HASZNÁLT FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

1.1. Lingea: Lingea Kft., székhely: 2900 Komárom, Kelemen László utca 1,  cégjegyzékszám: 11-09-021476.

1.2. Ügyfél: a Lingeával Szerződést kötő természetes vagy jogi személy

1.2. Szerződés: A Lingea és az Ügyfél által kötött, távollevők közötti szerződés, amelynek tárgya különösképp a Termékek megvásárlása az Ügyfél által és/vagy a Termékek rendelkezésre bocsátása és/vagy elérhetővé tétele (a Termék jellegétől függően) a Lingea által és adott esetben licenc(ek) Ügyfélnek való átadása a Lingea által (a Termék jellegétől és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat érintő rendelkezésektől függően). A Szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés időtartamát az Ügyfél határozza meg (választja ki) a megrendelés során, amennyiben a Termékek rendelkezésre bocsátása és/vagy elérhetővé tétele nem egyszeri alkalomra szól (például Áruk egyszeri megvásárlása esetén).

1.3. Szerződő felek: Lingea és Ügyfél együttesen.

1.4. Áruk: olyan könyvek, játékok vagy játékszettek és más anyagi termékek, amelyek online nem bocsáthatók az Ügyfél rendelkezésére. Abban az esetben, ha az Áruk egy része Online és/vagy Offline Termékek rendelkezésre bocsátására és/vagy elérhetővé tételére vonatkozik – még akkor is, ha ezek anyagi adathordozón állnak rendelkezésre (pl. belépési kód egy online nyelvtanfolyamhoz, hangfelvételeket vagy elektronikus szótárt tartalmazó CD-k/DVD-k átadása stb.) –, a jelen ÁSZF rendelkezései észszerűen alkalmazandók az Áruk ezen részére is, különös tekintettel a szerzői jogok védelmét, valamint az ebből származó lehetséges következményeket illetően.

1.5. Online termék(ek): olyan termékek, amelyek valójában csak elektronikus eszközök segítségével, az interneten keresztül használhatók. Például: olyan szótárak, termékek és szolgáltatások, amelyek csak a Felhasználói fiókon keresztül érhetők el; online nyelvtanfolyamok termékei; online gépi fordítás; online helyesírás-ellenőrző és beszédszintézis.

1.6. Offline termék(ek): olyan termékek, amelyek valójában csak elektronikus eszközök segítségével és azzal a feltétellel használhatók, hogy az Ügyfél oly módon „letöltheti” ezen termékeket egy elektronikus eszközre, hogy internetelérés nélkül is használhatók legyenek. Például: ekönyvek, offline alkalmazásokban használható szótárak és más termékek.

1.7. Termék(ek): az Áruk, az Online Termék(ek), az Offline Termék(ek), valamint az Ügyfélnek nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások gyűjtőfogalma.  A Lingea a Portálokra feltöltött Termékek egy részét saját nevében és saját javára értékesíti, egy részét pedig saját nevében, de harmadik fél javára (pl. egy a Lingea és egy harmadik fél között kötött bizományi szerződés keretei között) értékesíti. A harmadik fél javára értékesített Termékek esetében azonban a Lingea által az Ügyféllel szemben tett jogi lépések semmilyen jogot vagy követelési alapot nem adnak a harmadik félnek. Ezzel összefüggésben az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen Termékeknél (különösképp az Online Termékek esetén) feltüntetésre kerül a Portálokon, hogy az értékesítés saját névben, de harmadik fél javára történik, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés megkötését és a jelen ÁSZF-ben meghatározott, egyéb feltételek teljesülését követően, a Terméket nem a Lingea, hanem a harmadik fél bocsátja az Ügyfél rendelkezésére és/vagy teszi elérhetővé (különösképp az Online Termékek esetén) számára.

1.8. Portálok: a Lingea által üzemeltetett valamennyi weboldal. Például: szotar.lingea.hu, fordito.lingea.hu, www.lingea.hu, www.dict.com, www.tygeris.com  és más, a Termékeket, valamint azok árát és leírását tartalmazó weboldalak.

1.9. Webshop(ok): a Lingea webshopjai, amelyek a Portálokon keresztül elérhetők.

1.10. Felhasználói fiók: az Ügyfél elektronikus fiókja, amelyet a Lingea a jelen ÁSZF-nek megfelelően hozott létre a Portálokon. Az Ügyfél bizonyos Online termékeket csak a Lingea által számára létrehozott Felhasználói fiókon keresztül rendelhet meg és használhat (ennek oka bizonyos Online termékek jellege és Felhasználói fiókhoz kötött hozzáférhetősége a Lingea szerveren).

1.11. Lingea székhelye: a Lingea központi irodája, amely a 612 000 Brno, Vackova 9. szám alatt található.

1.12. Ár: az Ügyfél által rendelt Termékek ára, amely tartalmaz minden szállítási költséget.

2. TERMÉKEK

2.1. A Lingea által kínált termékek árral együtt szerepelnek a Portálokon. A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát és minden ezzel kapcsolatos díjat. A kínálat és a kínált Termékek ára mindaddig érvényes, amíg a Portálokon szerepelnek. Ezen rendelkezés semmilyen módon nem korlátozza a Lingea jogát ahhoz, hogy egyedi szerződési feltételek szerint szerződjön az Ügyféllel.

2.2. A Portálokon található Termékkínálat, valamint az Árak csupán tájékoztató jellegűek, és a Lingea nem köteles szerződést kötni az Ügyféllel. A Polgári Törvénykönyv 1732. szakaszának 2. paragrafusában található rendelkezések nem vonatkoznak erre az esetre.

2.3. A Portálokon feltüntetésre kerülnek az Áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek is. Ezek a díjak azonban csak a Magyarország területén történő szállításra érvényesek.

2.4. Az Online termékek és/vagy Offline termékek esetén a Termékek funkcionalitásával kapcsolatos adatok (például a műszaki biztonsági intézkedések, valamint a digitális tartalom hardverekkel és szoftverekkel való kompatibilitásával kapcsolatos adatok) is feltüntetésre kerülnek a Portálokon.

3. FELHASZNÁLÓI FIÓK, RENDELÉS

3.1. Az Ügyfél a Webshopon keresztül (tehát távolról) rendeli meg a kívánt Termékeket. A Termékek megrendelése a következőképp történhet:

         a) felhasználói fiók létrehozásával – Áruk, Online Termékek és Offline Termékek esetén

b) felhasználói fiók létrehozása nélkül – Áruk és Offline Termékek, valamint olyan Online Termékek esetén, amelyek jellege ezt lehetővé teszi    (Online Termékek, amelyek hozzáférhetősége nincs Felhasználói fiókhoz kötve).

3.2. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy bizonyos Online termékek használatához szükséges egy a Lingeánál létrehozott Felhasználói fiók (Online Termékek, amelyek hozzáférhetősége Felhasználói fiókhoz kötött). Az Ügyfél létrehozhatja a Felhasználói fiókot egy másik, e-mail-címmel működő, hitelesített fiók segítségével (pl. Google-fiók) és/vagy a személyes adatainak és elérhetőségének megadásával (a működő e-mail-cím különös fontossággal bír) és a Felhasználói fiók jelszavának (és szükség esetén felhasználónevének) kiválasztásával.  A felhasználónév megegyezhet az Ügyfél e-mail-címével, de az Ügyfél választhat akár saját felhasználónevet is, vagy előfordulhat, hogy a Lingea jelöl ki számára egyet (a továbbiakban: Felhasználónév). A Felhasználói fiók létrehozásakor az Ügyfélnek meg kell adnia egy működő e-mail-címet, amelyre megérkezik az aktivációs link. A linkre kattintva az Ügyfél aktiválhatja Felhasználói fiókját. A fent leírt aktivációra nincs szükség, amennyiben a Felhasználói fiók egy másik, e-mail-címmel működő, hitelesített fiók segítségével (pl. Google-fiók) kerül létrehozásra.

3.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval védett. Az Ügyfél köteles bizalmasként kezelni ezeket az adatokat és nem adhatja ki őket harmadik félnek. Amennyiben az Ügyfél ezt a tilalmat megszegi, a Lingea nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért.

3.4. Az Ügyfélnek jogában áll bármikor törölni Felhasználói fiókját, amit abba bejelentkezve teheti meg. AZ Ügyfél azonban ezúton tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Felhasználói fiók törlésének időpontjában hozzáférése van Online termékekhez és/vagy Offline termékekhez, a törléssel elveszíti ezen hozzáférését.

3.5. A Termék megrendelésekor az Ügyfél kitölti a megrendelőlapot, amely tartalmazza:

  • a megrendelt Termékek (a Webshopban „kosárba helyezett” Termékek) felsorolását,
  • a Termékek kifizetésének módját vagy szükség esetén a szállítási módot,
  • valamint a szállítási költséget.

3.6. A megrendelés elküldése előtt az Ügyfélnek lehetősége van leellenőrizni és kijavítani a megrendelés során megadott adatokat. A megrendelésben megadott adatokat a Lingea helyesnek és valósnak tekinti.

3.7. A megrendelést követően a Lingea egy a rendelést visszaigazoló e-mailt küld az Ügyfél által a Felhasználói fiókban vagy a Felhasználói fiók nélküli vásárlás során megadott e-mail-címre. Ez a visszaigazolás nem minősül a rendelés elfogadásának és nem eredményezi szerződés létrejöttét. A szerződés létrejöttéhez a visszaigazolásnak a jelen ÁSZF 4.1. pontjának megfelelően kell történnie.

4. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A TERMÉKEK KIFIZETÉSE

4.1. A Lingea és az Ügyfél között akkor jön létre a szerződéses kapcsolat, amikor az Ügyfél által a Felhasználói fiókban vagy a Felhasználói fiók nélküli vásárlás során megadott e-mail-címre megérkezik a Lingea által küldött, rendelést visszaigazoló e-mail. Kiegészítés vagy eltérés esetén a visszaigazolás nem minősül a rendelés elfogadásának.

4.2. Amennyiben az Ügyfél által rendelt Áruk némelyike nincs készleten, a Lingea tájékoztatja az Ügyfelet (esetlegesen a többi rendelt Áru megrendelésének elfogadásával egyidejűleg) azon Áruk számáról, amelyeket el tud küldeni az Ügyfél számára, és adott esetben a szállítási időről. Ez az információ ajánlattételnek minősül egy az e-mailben megküldött feltételekkel köthető szerződéshez, és az ezen Árukra vonatkozó Szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél elfogadja ezeket a feltételeket.

4.3. A megrendelt Termékek Árát az Ügyfél az alábbi módokon fizetheti ki:

a) készpénzmentes fizetéssel, azaz online bankkártyás tranzakcióval és/vagy banki átutalással (utóbbi esetben az Ügyfélnek a Lingea által megadott kódot kell feltüntetnie az utalás közleményeként),

         b) készpénzben vagy bankkártyával a Lingea székhelyén,

c) amennyiben a Szerződés tárgya az Áruk kiszállítását is magában foglalja és az Ügyfél az utánvételes fizetési módot választotta, készpénzben az Ügyfél által megadott átvételi helyszínen.

4.4. Online bankkártyás fizetés esetén az Ügyfél átirányításra kerül egy fizetőfelületre, és az ott leírtak szerint tud fizetni. Ezen fizetési mód esetén az Ügyfél bankja által meghatározott feltételek alkalmazandók. Ennek megfelelően minden adatot az Ügyfél bankja kezel, ami garantálja a teljes biztonságot. A Lingea a fizetőfelület üzemeltetőjének szerződési feltételei (amelyek elérhetők itt: XXXX) szerint fogad el bankkártyás fizetést.

4.5. Banki átutalás esetén a Lingea a rendelés elfogadását követő kettő (2) munkanapon belül díjbekérőt küld az Ügyfélnek. Miután az utalt összeg jóváírásra került a Lingea bankszámláján, a díjbekérőnek megfelelően kiállított számlát tíz (10) munkanapon belül megküldik az Ügyfélnek, a Termék elküldésével és/vagy elérhetővé tételével és/vagy rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg.

4.6 Készpénzmentes fizetés esetén (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) az Ügyfél fizetési kötelezettsége akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a fizetendő összeg jóváírásra kerül a Lingea bankszámláján.

4.7. Az Ügyfél a rendeléstől számított tizennégy (14) napon belül köteles kifizetni a Termékek Árát, kivéve az alábbi esetekben:

a) amennyiben az Áruk utánvétes fizetéssel kerülnek kifizetésre és/vagy a Lingea székhelyén kerülnek átadásra, az Ügyfél legkésőbb átvételkor köteles megfizetni a rendelt Áruk Árát,

b) bizonyos Online termékek esetén (pl. olyan szolgáltatások, mint az online gépi fordítás, a helyesírás-ellenőrző és a beszédszintézis) az Online termékek Árát a Lingea által az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások alapján havonta kiállított számláknak megfelelően, havonta kell megfizetni,

         c) amennyiben a Szerződő felek másképp egyeznek meg.

4.8. Amennyiben az Áruk a Lingea székhelyén kerülnek átadásra (személyes átvétel), az Ügyfél csak készpénzes vagy bankkártyás fizetést választhat. Ebben az esetben az Ügyfelet nem terheli kezelési vagy csomagolási költség.

4.9 A Lingea már a Termékek elküldését és/vagy rendelkezésre bocsátását és/vagy elérhetővé tételét megelőzően kérheti a megrendelt Termékek teljes Árának megfizetését.

4.10. A rendelés jellegétől (azaz az Áruk mennyiségétől, az Ártól, a várható szállítási költségtől) függően a Lingea kérheti a rendelés újbóli (pl. írásban vagy telefonon történő) megerősítését az Ügyféltől.

4.11. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Lingea nem köteles Szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik/amelyek korábban megszegték a Szerződést (ideértve, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF-et).

4.12. Az Ügyfél beleegyezik a Szerződés távolsági megkötésébe. Az Ügyfél távolsági megkötéssel összefüggő kiadásait az Ügyfél maga állja. A Lingea távolsági megkötéssel összefüggő kiadásait a Lingea állja, azok nem terhelhetők az Ügyfélre.

4.13. Amennyiben ez az üzleti tevékenységet illetően megszokott vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályok ezt megkövetelik, a Lingea számlát állít ki a Szerződés alapján történő kifizetésekről. A Lingea áfafizető. Amennyiben a Szerződő felek nem egyeznek meg másként, a Lingea számlát állít ki az Ügyfél részére a megrendelt Termékek Árának megfizetését követően. A számlát a Lingea az Ügyfél címére vagy az Ügyfél által a Felhasználói fiókban vagy a Felhasználói fiók nélküli vásárlás során megadott e-mail-címre küldi meg.

5. AJÁNDÉKKUPONOK ÉS KEDVEZMÉNYKUPONOK

5.1. Az Ügyfél ajándékkuponjai csak a Webshopban felhasználhatók. Amennyiben az ajándékkupon csak egy bizonyos határidőig érvényes, az feltüntetésre kerül az ajándékkuponon.

5.2. Az ajándékkupon teljes értékét egyetlen vásárláson belül lehet felhasználni. Az ajándékkupon készpénzre nem váltható. A kuponkód beírása után az ajándékkupon által biztosított összeg levonásra kerül a Termékek Árából. Amennyiben az ajándékkupon teljes értéke nagyobb, mint a Termékek Ára, az Ügyfél nem jogosult a fennmaradó összeg visszatérítésére. Az ajándékkupon nem vonható össze más kedvezményekkel.

5.3. Az Ügyfél kedvezménykuponjai csak a Webshopban felhasználhatók. Amennyiben a kedvezménykupon érvényessége korlátozott, az Ügyfelet tájékoztatják a korlátozás részleteiről. Az Ügyfél a kuponkód beírásával használhatja fel a kedvezménykupont.

5.4. Az Ügyfélnek biztosított, különböző kedvezmények nem összevonhatók.

5.5. Amennyiben fennáll annak gyanúja, hogy a kedvezménykuponok vagy ajándékkuponok csalárd magatartás következtében többször felhasználásra kerültek, a Lingea fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül megtagadja a Termékek kiszállítását.

6. ONLINE TERMÉKEK ELÉRHETŐVÉ TÉTELE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

6.1. Az Online termékeket azt követően teszik elérhetővé az Ügyfél számára – a Felhasználói fiókon belül vagy más módon (pl. online nyelvtanfolyamhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása) –, hogy a megrendelt Online termékek Ára kifizetésre került a jelen ÁSZF 4. pontjának megfelelően.  Ez alól kivételt képeznek az olyan Online termékek, amelyek online gépi fordítást, helyesírás-ellenőrzőt és beszédszintézist foglalnak magukba. Ezeket a Lingea egy különálló szerződés megkötése után (lásd továbbá a jelen ÁSZF 4.6. (b) pontját) teszi elérhetővé az Ügyfél számára.

6.2. A Szerződés értelmében fogyasztónak minősülő Ügyfél kérheti a Lingeát, hogy tegye elérhetővé és bocsássa rendelkezésére az Online termékeket a jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott módon és feltételek szerint, mielőtt letelne az elállási jog Ügyfelet megillető tizennégy (14) napos időszaka.  Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy ebben az esetben nem állhat el a Szerződéstől.

6.3. Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg a megrendelt és kizárólag a Felhasználói fiókon keresztül elérhető Online termékek Árát, a Lingeának jogában áll blokkolnia az Ügyfél Felhasználói fiókját mindaddig, amíg a megrendelt Online termékek Ára nem kerül kiegyenlítésre.

7. OFFLINE TERMÉKEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

7.1. Az Offline termékek azt követően állnak az Ügyfél rendelkezésére, hogy a megrendelt Offline termékek Ára a jelen ÁSZF 4. pontja szerint megfizetésre került.  Miután az összeg jóváírásra került a Lingea bankszámláján, a Lingea három (3) munkanapon belül lehetővé teszi az Ügyfél számára az Offline termék letöltését és/vagy megküldi az Offline termék használatához szükséges termékkulcsot. Ez történhet a Felhasználói fiókon belül és/vagy egy a szükséges adatokat (pl. egy linket) tartalmazó e-mail segítségével, amelyet a Lingea az Ügyfél által a Felhasználói fiókban vagy a Felhasználói fiók nélküli vásárlás során megadott e-mail-címre küld.

7.2. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Offline termékek egy része (offline alkalmazásokban használható szótárak és más hasonló Termékek) egy harminc (30) napos próbaidőszak ideje alatt ingyenes használható. A próbaidőszak lejárta után az Offline termékek ezen része  (offline alkalmazásokban használható szótárak és más hasonló Termékek) nem lesz már elérhető az Ügyfél számára, amennyiben nem köt szerződést a Lingeával és fizeti meg fizetési határidőn belül a megrendelt Offline termékek Árát. Amennyiben az Ügyfél szerződést köt a Lingeával és fizetési határidőn belül megfizeti a megrendelt Offline termékek Árát, az Offline termékeket az Ügyfél rendelkezésére bocsátják a jelen ÁSZF 7.1. pontjában leírtak szerint.

7.3. A Szerződés értelmében fogyasztónak minősülő Ügyfél kérheti a Lingeát, hogy bocsássa rendelkezésére az Offline termékeket a jelen ÁSZF 7.1. pontjában meghatározott módon és feltételek szerint, mielőtt letelne az elállási jog Ügyfelet megillető tizennégy (14) napos időszaka.  Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy ebben az esetben nem állhat el a Szerződéstől.

7.4. Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg a megrendelt Offline termékek Árát, a Lingeának jogában áll blokkolnia az Ügyfél hozzáféréshez szükséges engedélyeit mindaddig, amíg a megrendelt Offline termékek Ára nem kerül kiegyenlítésre.

8. LICENC AZ ONLINE TERMÉKEKHEZ ÉS AZ OFFLINE TERMÉKEKHEZ

8.1. Az Ügyfél Online Termékekhez és/vagy Offline termékekhez kapott licence egy nem kizárólagos, területi korlátozások nélküli, nem átruházható és kizárólag a Szerződés időtartamára adott használati engedély. A Lingea által adott használati jogok kizárólag az Ügyfelet és az Ügyfél részét képező személyeket illetik meg.

8.2. Az Ügyfél nem jogosult lemásolni, terjeszteni, lízingbe adni, bérbe adni, kölcsönadni, bemutatni vagy más módon nyilvánosságra hozni az Online termékeket és/vagy Offline termékeket vagy a harmadik fél általi használatukat akár csak ideiglenesen is lehetővé tenni.

8.3. A Felhasználói fiókhoz és az Ügyfél által kifizetett Online termékekhez való hozzáférés harmadik féllel való megosztásához a Lingea írásos beleegyezésére és a harmadik fél adatainak (név/cégnév, születési dátum/cégjegyzékszám, e-mail-cím, telefonszám) Lingeával való megosztására van szükség. A Lingea fenntartja a jogot, hogy ezen esetekben hozzájáruljon vagy megtagadja a hozzáférés megosztását.

8.4. Az ÁSZF jelen pontja szerint adott licenc az Online termékeket és/vagy Offline termékeket érintő, Lingea által kiadott frissítések használatára is feljogosít a Szerződés érvényessége alatt.

9. SZÁLLÍTÁS

9.1. Amennyiben az Ügyfél egy készleten levő Árukból álló rendelést ad le munkanapon 11.00 óra előtt és a Lingea székhelyén történő, személyes átvételt választja, az Áruk a legtöbbször már a következő munkanapon átvehetők. Amint az Áruk átvehetők a Lingea székhelyén, az Ügyfél értesítést kap a Felhasználói fiókban vagy a Felhasználói fiók nélküli vásárlás során megadott e-mail-címre.

9.2. Amennyiben az Ügyfél az utánvételes fizetést választja és a Lingea a jelen ÁSZF-nek megfelelően elfogadja a rendelést, a rendelt Árukból álló szállítmány a rendelés elfogadásától számított öt (5) munkanapon belül feladásra kerül.

9.3. Készpénzmentes előrefizetés (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetén az Áruk (10) munkanapon belül feladásra kerülnek azt követően, hogy az összeg jóváírásra került a Lingea bankszámláján.

9.4. Az Ügyfél a megrendelőlapon határozza meg a szállítási módot és címet. Amennyiben az Ügyfél nem ad meg szállítási címet, az Árukat a számlázási címre küldik. Amennyiben az Ügyfél nem választ szállítási módot, azt a Lingea választja ki helyette.

9.5. Az Áruk vagy a Lingea székhelyén átvehetők (személyes átvétel), vagy szerződött szállító partnerek által kerülnek kiszállításra az adott szállítási módra vonatkozó feltételek (azaz az adott szállítási partner szállítási határideje) szerint.

9.6. Amennyiben a Szerződő felek egy az Ügyfél egyedi igényei szerinti (azaz a Lingea Webshopban nem választható) szállítási módban egyeznek meg, az Ügyfél viseli a kiválasztott szállítási móddal járó kockázatokat és esetleges költségeket.

9.7. Az Ügyfélnek az Áruk átvételekor, még a futár előtt ellenőriznie kell, hogy a csomag nem sérült-e meg szállítás közben. Amennyiben a csomagolás láthatóan megsérült bármely módon (összegyűrődött, kiszakadt, elázott stb.) vagy a küldemény egyes elemei hiányoznak, az Ügyfél a futárnak tehet panaszt. A futár köteles haladéktalanul kárjelentést készíteni a károk mértékéről és/vagy a hiányzó elemekről. Amennyiben a csomagon arra utaló jelek láthatók, hogy illetéktelen személy megpróbálta kinyitni azt, az Ügyfél nem köteles átvenni a csomagot.

9.8. Amikor az Ügyfél átveszi a futártól a küldeményt, aláírja a kísérő dokumentumot, és ezáltal kijelenti, hogy a csomag minden elvárásnak és követelménynek megfelel, és tudomásul veszi, hogy ezt követően a csomaggal kapcsolatos sérülésekről és hiányosságokról szóló reklamáció már nem vehetők figyelembe.

9.9. Bármilyen, a szállító partnerrel kapcsolatos probléma esetén az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot a Lingeával az info@lingea.hu e-mail-címen. Az e-mailnek tartalmaznia kell a rendelési számot, a probléma leírását és az Ügyfél kapcsolati adatait.

9.10. Miután a csomag a jelen ÁSZF 9.4. pontjának megfelelően kiszállításra kerül a Lingea által, az Ügyfél köteles átvenni a rendelt Árukat (sérült csomag esetén lásd a jelen ÁSZF 9.7. pontját).   Amennyiben az Ügyfél nem veszi át a rendelt Árukat, az esetleges sérülésekért való felelősség, továbbá a szállítási és a tárolási költség (amelynek mértéke 3000 forint) az Ügyfelet terheli. Azt követően, hogy a Lingea e-mailben értesítette az Ügyfelet és új, megfelelő határidőt adott az átvételre, a Lingeának jogában áll az Árukat megfelelő módon eladni. A Lingeának jogában áll az Ügyfél együttműködésének hiányából fakadó tárolási és szállítási költségeket az Ügyfélre terhelni.

9.11. Amennyiben az Ügyfél miatt az Árukat ismételten vagy a megrendelésben feltüntetettől eltérő módon kell kiszállítani, az Ügyfél köteles megtéríteni az ismételt kiszállítással vagy a más szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

9.12. Az Áruk tulajdonjoga és a sérülésért való felelősség a csomag átadásával/átvételével száll át az Ügyfélre.

9.13. A Szerződő felek az Áruk szállításához kapcsoló egyéb jogait és kötelességeit a Lingea különleges szállítási feltételei határozzák meg (amennyiben ilyen dokumentum kiadásra kerül).

10. A PORTÁLTARTALOM VÉDELME

10.1. Az Ügyfél köteles védekezni a Felhasználói fiókhoz tartozó belépési adatok (felhasználónév és jelszó) közzététele és ellopása, valamint az adatokkal való visszaélések ellen annak érdekében, hogy harmadik fél illetéktelenül ne használhassa a Felhasználói fiókot. Adott esetben ugyanez vonatkozik azokra az Online termékekre és/vagy Offline termékekre, amelyekhez az Ügyfél a Szerződés értelmében hozzáférést kapott. Amennyiben fennáll annak veszélye, hogy a Felhasználói fiókkal (és az azon keresztül elérhető adatokkal) egy harmadik fél visszaél, az Ügyfél köteles erről indokolatlan késedelem nélkül, írásban értesíteni a Lingeát. Ilyen esetben a Lingeának jogában áll a Felhasználói fiókhoz tartozó belépési adatokat blokkolni és új belépési adatokat küldeni (az Ügyfél által a Felhasználói fiókban megadott e-mail-címre).

10.2. A Lingea fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa a Felhasználói fiókhoz tartozó jelszót, különösképp a Portál tartalmának védelme érdekében (pl. ha fennáll a gyanú, hogy Felhasználói fiókhoz tartozó belépési adatokkal visszaélés történt) és/vagy egy előfizetés-meghosszabbítás esetén (pl. hosszú inaktivitás miatt) a Felhasználói fiók megőrzése érdekében és/vagy az Ügyfél kérésére. A Lingea köteles értesíteni az Ügyfelet a jelszóváltoztatásról egy a Felhasználói fiókban megadott e-mail-címre küldött e-mail által.

10.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Portálok teljes tartalmának (azaz mind az adatbázisok és szoftverek tartalmának, mind a Termékek tartalmának – különös tekintettel az Online termékekre és az Offline termékekre) szerzői jogai a Lingeát, valamint adott esetben az adatbázisok és szoftverek elemeinek készítőit illetik. A szerzői jogi védelmet illetően a szerzői jogról szóló, 121/2000 számú cseh törvény, a szerzői joghoz kötődő rendelkezések és az erre vonatkozó törvénymódosítások (a továbbiakban együttesen: Szerzői jogi törvény) az irányadók. A szerzői jog megsértéséért polgári- és büntetőeljárás egyaránt indítható.

10.4. Az Ügyfél vállalja, hogy tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely lehetővé teheti az Ügyfél vagy harmadik fél számára, hogy nem megfelelően használja a szoftvereket vagy a Portálok webes felületét alkotó más elemeket, vagy nem megfelelően beleavatkozzon azok működésébe, valamint hogy nem megfelelően használja az Online termékeket és/vagy Offline termékeket.

10.5. A Portálok webes felületének használatakor az Ügyfél nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy más műveletek használatára, amelyek negatív hatást gyakorolhatnak a Portálok webes felületének működésére. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Lingea nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyeket egy a Portál webes felületén végzett, harmadik fél általi beavatkozás és/vagy a Portál nem rendeltetésszerű használata okozott.

11. TÁMOGATÁS

11.1. A Lingea telefonos ügyfélszolgálata segítséget nyújt a Portálokkal kapcsolatos hibákat vagy problémákat és/vagy az Online Termékek és/vagy Offline termékek elérhetőségét illetően. A szolgáltatás munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között érhető el az alábbi telefonszámon: +36 20 851 6644. Az Ügyfél e-mailben is felkeresheti a Lingeát az alábbi e-mail-címen: info@lingea.hu. Az e-mailnek tartalmaznia kell az Ügyfél belépési adatait (felhasználónév és jelszó) és a hiba vagy probléma leírását. A Lingeának jogában áll egyoldalúan módosítani a fenti telefonszámot és e-mail-címet, amennyiben erről közleményt tesz ki a www.lingea.hu weboldalra.

12. FELELŐSSÉG A PORTÁLOK ELÉRHETŐSÉGÉÉRT ÉS TARTALMÁÉRT

12.1. A Lingea semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél vagy bármilyen harmadik fél felé azért, hogy az Ügyfél hogyan használja a Portálokon levő tartalmat, különösképp az Online termékeket.

12.2. A Lingea felelős annak garantálásáért, hogy a Portálok, valamint az Ügyfél által használt, a Felhasználói fiókon keresztül elérhető Online termékek minden hónap naptári napjainak legalább 90%-ában elérhetők legyenek, azaz hogy a Lingea szervere megfelelően csatlakozzon a hálózathoz. Tehát a Lingea felelős annak garantálásáért, hogy az Ügyfél a Szerződésnek megfelelően az időszak (azaz az adott hó összes naptári napjának) legalább 90%-ában hozzáférjen a kifizetett Online termékekhez. Ezen időszak fennmaradó részét azon napok alkotják, amelyeken a Lingea szerver (amely az Online termékek Portálokon keresztüli elérést biztosítja) nem csatlakozott megfelelően a hálózathoz (tehát az Ügyfél egyáltalán nem fért hozzá a kifizetett Online termékekhez).

12.3. A Lingea azonban nem vállal felelősséget harmadik fél által okozott és/vagy az Ügyfél oldalán tapasztalható hálózati hibákért és kimaradásokért.

13. FELELŐSSÉG A HIBÁS TERMÉKEKÉRT ÉS JÓTÁLLÁS

13.1. A Lingea Webshopban vásárolt termékekre huszonnégy (24) hónapos jótállás vonatkozik, amennyiben az adott Árunál nincs ettől eltérő jótállási idő feltüntetve. A jótállás nem érvényes sem az Áru normál használat során történő kopására, sem a szokásostól eltérő módon vagy nem rendeltetésszerűen történő használat esetén létrejövő megrongálódására.

13.2. A Lingea felelős azért, hogy az Áruk megfeleljenek a Szerződésben leírtaknak, valamint különösképp azért, hogy azok hibátlanok legyenek. A Szerződésben leírtaknak való megfelelés alatt az értendő, hogy az adott Áru jellemzői és tulajdonságai megfelelnek a Szerződésben feltüntetettekkel, azaz a Lingea vagy a gyártó által megadott adatokkal, vagy teljesítik a Lingea vagy a gyártó által kiadott hirdetésekre alapozható elvásárokat, valamint hogy az adott Áru betölti a Lingea által meghatározott funkcióját/rendeltetését.

13.3. Amennyiben az Áruk az Ügyfél általi átvételkor nem felelnek meg a Szerződésben leírtaknak (a továbbiakban: Szerződésnek való meg nem felelés), az Ügyfélnek jogában áll arra kérni a Lingeát, hogy az Ügyfél igénye szerint az Áruk cseréjével és/vagy más Áruk átadásával (kivéve, ha ez nem észszerű a hiba jellegéből adódóan) vagy jelentős kedvezmény biztosításával oldja meg a problémát. Az Ügyfél csak abban az esetben állhat el a Szerződéstől a Szerződésnek való meg nem felelés miatt, ha a problémát a fent említett megoldási módok egyikével sem sikerült megoldani. Az Ügyfelet nem illetik meg a jelen pontban leírt jogok, amennyiben az Áruk átvétele előtt már tudott a Szerződésnek való meg nem felelésről vagy amennyiben ő okozta azt.

13.4. A Lingea székhelyén történő átvételkor az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Lingeát az Árukon észrevett, esetleges mechanikai sérülésekről. Ilyen esetben az Ügyfélnek jogában áll a Termék átvételének megtagadása. Amennyiben lehetséges, az így felmerülő jótállási igény azonnal teljesítésre kerül az Áruk cseréjével.

13.5. Az Ügyfél köteles a Lingea hibás teljesítése miatt felmerülő jogait  a hiba észrevételekor, indokolatlan késedelem nélkül érvényesíteni, de nem később, mint az Áruk átvételétől számított huszonnégy (24) hónap vagy az adott Árura vonatkozó jótállási idő letelte.

13.6. Az Ügyfél köteles a Lingea hibás Árukért és az Áruk minőségéért vállalt felelősségével kapcsolatosan felmerülő jogait úgy érvényesíteni, hogy személyesen, a Lingea székhelyén vagy egy a info@lingea.hu e-mail-címre küldött e-mailben vagy a Lingea által megadott módon bejelentést tesz a Lingeának.

13.7. Amennyiben az Ügyfél érvényesíti jótállási igényét, köteles az érintett Árukat és a vásárlást igazoló számlát a Lingea rendelkezésére bocsátani (azaz postai úton elküldeni a Lingea székhelyére).

13.8. A Lingea vagy a meghatalmazott személy haladéktalanul vagy bonyolult ügyek esetén maximum három (3) munkanapon belül döntést hoz a jótállási igényt illetően. A fent említett időszakba nem számít bele az az idő, amely észszerűen szükségesnek vélhető ahhoz, hogy az Áru jellegétől függően megfelelően azonosítsák a hibát.

13.9. A jótállási igény teljesítését, ideértve a hiba esetleges javítását, a Lingea indokolatlan késedelem nélkül, de a panasz benyújtásától számított harminc (30) napon belül (amennyiben a Lingea és az Ügyfél másképp meg nem egyeznek) vállalja. Az Ügyfél további információkat kérhet az adott üggyel kapcsolatban a info@lingea.hu e-mail-címen.

13.10. A Lingea köteles egy az igény benyújtásának idejét, okát, a benyújtó adatait, valamint a benyújtó által kért megoldási módot tartalmazó, írásos visszaigazolást küldeni az Ügyfélnek. A Lingea továbbá köteles írásos nyilatkozatot tenni az igény teljesítésének módjáról és időpontjáról vagy a teljesítés elutasításának okáról.

13.11. A jótállási igény benyújtásának fő okai: hibás Áru (egy könyv esetén hiányzó oldalak, laza kötés, hibás vágás stb.) vagy az Áru elcserélése.

13.12. Amennyiben az Ügyfél jogosult az Árukért fizetett összeg teljes és/vagy részleges visszatérítésére, a visszatérítés készpénzben történik, ha az Ügyfél személyesen, a Lingea székhelyén adta vissza az Árukat. Amennyiben az Ügyfél postai úton küldte vissza az Árukat, a visszatérítés módja egy a fizetés során használt bankszámlára és/vagy az Ügyfél által megjelölt bankszámlára való banki átutalás. A jelen pontban leírt visszatérítés a visszatérítési igény benyújtásának időpontjától számított tizennégy (14) napon belül kifizetésre kerül.

13.13. Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően eláll a Szerződéstől, köteles minden olyan terméket és árut visszaszolgáltatni, amelyet a Lingeától a Szerződés alapján megkapott. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. az Áru megsemmisült vagy elveszett), az Ügyfél köteles a vissza nem küldött Áruk árát a Lingeának megtéríteni.  Amennyiben az Áru részlegesen sérült, a Lingea kártérítésre jogosult az Ügyféllel szemben. A Lingeának jogában áll az Ügyfél által kért visszatérítés összegéből levonni az említett kártérítés mértékét.

13.14. A Lingeának továbbá jogában áll az Ügyfél által kért visszatérítés összegéből levonni az Áruk visszaküldésével járó költségeket.

14. FELELŐSSÉG AZ ONLINE TERMÉKEKÉRT ÉS OFFLINE TERMÉKEK HIBÁIÉRT

14.1. Az Online termékekre és az Offline termékekre nem vonatkozik a Lingea által biztosított jótállás.

14.2. A Szerződő felek Online termékekre és/vagy Offline termékekre vonatkozó igényéből fakadó jogait és kötelezettségeit illetően a jelen ÁSZF 13.2-től 13.14-ig terjedő pontjai (kivéve a 13.5. pontot) az irányadók.  

14.3. Az Ügyfél köteles a Lingea hibás teljesítése miatt felmerülő jogait a hiba észrevételekor, indokolatlan késedelem nélkül érvényesíteni, de nem később, mint az Online termékek és/vagy Offline termékek elérhetővé tételétől vagy rendelkezésre bocsátásától számított hat (6) hónap vagy az adott Online termékre és/vagy Offline termékre vonatkozó jótállási idő (amennyiben van ilyen) letelte.

14.4. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy különösképp az alábbiak nem számítanak az Online termékekkel és/vagy Offline termékekkel kapcsolatos hibáknak:

a) ha a hozzáférés és/vagy az Online termékek és/vagy az Offline termékek elérhetőségének megszüntetésre kerül a jelen ÁSZF-nek és a Szerződésnek megfelelően, különösképp olyan esetben, amikor a hozzáférés/elérhetőség csak egy előre meghatározott időszakra szólt, vagy amikor az időkorlátozás a Termékek jellegéből vagy a Szerződésben foglaltakból fakad,

b) ha az Online termékek és/vagy Offline termékek nem jeleníthetők meg/használhatók megfelelően az Ügyfél végponti eszközén annak szoftverekkel való inkompatibilitásából vagy a szolgáltató/üzemeltető általi szoftvertámogatás megszüntetéséből kifolyólag.

15. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS, AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL FOGYASZTÓ

15.1. Az ÁSZF jelen pontja azon Ügyfelekre vonatkozik, akik/amelyek a Szerződés alapján a Lingea szemszögéből fogyasztónak minősülnek.

15.2. Az Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten beleegyezik:

a) hogy amennyiben a Szerződés tárgyát Online termékek és/vagy Offline termékek képezik és a Lingea már rendelkezésre bocsátotta és/vagy elérhetővé tette ezen Termékeket a jelen ÁSZF-nek megfelelően, az Ügyfelet nem illeti meg a Szerződéstől való elállás joga,

b) hogy amennyiben a Szerződés tárgyát hang- vagy képfelvételeket vagy számítógépes programot (pl. CD-n/DVD-n elérhető, elektronikus szótárak) tartalmazó Áruk képezik  és az Áru eredeti csomagolását már felbontotta vagy megrongálta az Ügyfél, az Ügyfelet nem illeti meg a Szerződéstől való elállás joga.

15.3. A Szerződés alapján a Lingea szemszögéből fogyasztónak minősülő Ügyfelek az Áruk átvételétől számított tizennégy (14) napig elállhatnak a Szerződéstől, amennyiben a Szerződés tárgya az Áruk kiküldése/átadása (kivéve a jelen ÁSZF 15.2. (b) pontjában leírt esetben).  A Lingeát az Áruk átvételétől számított tizennégy (14) napon belül írásban, bizonyítható módon értesíteni kell a Szerződéstől való elállásról egy a Lingea székhelyére vagy a Lingea e-mail-címére (info@lingea.cz.) küldött elállási nyilatkozat által.  Az elállási nyilatkozat minta innen (.DOCX) és innen (.PDF tölthető le.

15.4. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF 15.3. pontjának megfelelően eláll a Szerződéstől, a Szerződés érvénytelenné válik.  Az Ügyfél köteles az átvett Árukat az elállási nyilatkozat elküldésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni a Lingeának. A visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik. Az Árukat sértetetlen, ép állapotban és lehetőleg eredeti csomagolásban kell visszaküldeni.

15.5. Amennyiben az Árukat az Ügyfél a jelen ÁSZF 15.4. pontjának megfelelően visszaküldte, a Lingeának jogában áll megvizsgálni az Árukat, különösképp annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy az adott Áruk sértetlenek, hiánytalanok és épek-e.

15.6. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF 15.3. pontjának megfelelően eláll a Szerződéstől, a Lingea köteles minden az Ügyféltől a Szerződés keretei között kapott pénzügyi eszközt (ideértve a szállítási költségeket) a Szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül ugyanazon a módon visszaküldeni az Ügyfélnek, ahogy az beérkezett.  A Lingea csak abban az esetben küldheti vissza a pénzügyi eszközöket más módon, mint ahogy azok beérkeztek, ha az Ügyfél ezt jóváhagyta és ha ez nem jelent többletköltségeket. Amennyiben az Ügyfél nem a legolcsóbb szállítási módot választotta az Áruk megrendelésekor, a Lingea csak a legolcsóbb választható szállítási mód díjának erejéig téríti vissza a szállítási díjat. A fentiek tükrében azonban az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az Ügyfél eláll a Szerződéstől, a Lingea mindaddig nem köteles visszatéríteni a pénzügyi eszközöket, amíg az Ügyfél nem adta át az Árukat a Lingeának vagy amíg nem bizonyítható, hogy az Árukat az Ügyfél visszaküldte.

15.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaküldött Áruk nem sértetlenek, hiánytalanok és épek, a Lingea kártérítésre jogosult az Ügyféllel szemben. A Lingeának jogában áll a kártérítés mértékét egyoldalú döntés értelmében levonni az Ügyfélnek küldött visszatérítés összegéből.

16. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

16.1. A Lingeának mindaddig joga van elállni a Szerződéstől, amíg a Terméket nem adták át az Ügyfélnek. A Lingea általában csak rendkívüli esetekben áll el a Szerződéstől. Különösképp olyan esetekben, amikor az adott Termék valamilyen okból kifolyólag nem elérhető. Amennyiben ilyen helyzet merülne fel, a Lingea a további lépések megbeszélése céljából felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. Amennyiben az Ügyfél már részben vagy teljes egészében kifizette a rendelt Termékek Árát, a Lingea visszatéríti az összeget vagy azon a módon, ahogy az beérkezett, vagy egy az Ügyfél által meghatározott bankszámlára való banki átutalással. A Lingea tizenöt (15) munkanapon belül visszatéríti az összeget.

16.2. Az Ügyfél írásos nyilatkozat útján elállhat a Szerződéstől:

a) ha az Online termékek nem elérhetők a jelen ÁSZF 12.2. pontjában leírt módon az adott hónap naptári napjainak 90%-ában 

b) és/vagy ha a Lingea legalább tizennégy (14) napig nem teljesíti bármely a Szerződésből fakadó anyagi kötelezettségét az Ügyféltől kapott írásos értesítő ellenére sem.

16.3. A Lingea az alábbi esetekben állhat el a Szerződéstől:

         a) ha az Ügyfél nem teljesíti a jelen ÁSZF 8. és 10. pontjában meghatározott kötelezettségeit 

b) vagy ha az ügyfél többször sem teljesíti a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit a Lingeától kapott írásos értesítő ellenére sem

c) vagy ha az Ügyfél a Lingeától kapott írásos értesítő ellenére sem hozza helyre a Szerződésben meghatározott kötelezettségei nemteljesítése által okozott hatásokat.

16.4. Amennyiben a Lingea a Termék mellé ajándékot is ad az Ügyfélnek, úgy kell tekinteni, hogy a felek között ajándékozási szerződés köttetett azzal a feltétellel, hogy amennyiben az Ügyfél eláll a Szerződéstől, az ajándékozási szerződés is érvénytelenné válik és így az Ügyfél köteles az ajándékot a Termékkel együtt visszaküldeni a Lingeának.

16.5. A Szerződéstől való elállás csak írásos nyilatkozat útján érvényes. A Szerződés a másik fél elállásról szóló írásos nyilatkozatának átvételekor szűnik meg. Amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF 16.2. pontjának megfelelően eláll a Szerződéstől, de már megfizette a Termékek Árát, amely a Szerződés megszűnését követő időszakra is érvényes szolgáltatásokat tartalmaz, az adott időszakra vonatkozó összeget a Lingea visszatéríti.

16.6. Amennyiben a Lingea a jelen ÁSZF 16.3. pontjának megfelelően eláll a Szerződéstől, az Ügyfél (ha a Szerződés alapján nem minősül fogyasztónak a Lingea szemszögéből) köteles kötbért fizetni a Lingeának. Ennek mértéke megegyezik azzal az Ügyfél által már kifizetett Árral (vagy annak arányos részével), amely a Szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozik.  A Lingeának jogában áll az Ügyfél által már kifizetett és a Szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozó Ár visszatérítéséből, annak erejéig, egyoldalú döntéssel levonni a kötbér mértékét. A kötbérre vonatkozó rendelkezés semmilyen módon nem érinti a Lingea azon jogát, amely szerint kártérítést követelhet az Ügyféltől az Ügyfél által okozott károkért.

16.7. Amennyiben a Lingea a jelen ÁSZF 16.3. pontjának megfelelően eláll a Szerződéstől, az Ügyfél (ha a Szerződés alapján fogyasztónak minősül a Lingea szemszögéből) köteles kötbért fizetni a Lingeának. Ennek mértéke megegyezik azzal az Ügyfél által már kifizetett Árral (vagy annak arányos részével), amely a Szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozik, azonban nem haladhatja meg az 13 000 forintos összeghatárt.  A Lingeának jogában áll az Ügyfél által már kifizetett és a Szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozó Ár visszatérítéséből, annak erejéig, egyoldalú döntéssel levonni a kötbér mértékét. A kötbérre vonatkozó rendelkezés semmilyen módon nem érinti a Lingea azon jogát, amely szerint kártérítést követelhet az Ügyféltől az Ügyfél által okozott károkért.

17. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME

17.1. A természetes személy Ügyfelek személyes adatainak védelmét a vonatkozó jogszabályoknak, különösképpen a Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.)  (a továbbiakban: GDPR) megfelelően biztosítják.

17.2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatait helyesen és valósan megadni (pl. a Webshopban történő rendeléskor, a regisztrációkor, a Felhasználói fiókban). Az Ügyfélnek joga van a vele kapcsolatban tárolt személyes adatokról információt kérni, ezen adatokat megváltoztatni, valamint írásban kifejezni, hogy nem járul hozzá adatai kezeléséhez. A Lingea nem adja át az Ügyfél személyes adatait harmadik félnek az Ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el.

17.3. A feldolgozott adatok köréről és a feldolgozás céljáról a jelen ÁSZF részét nem képező, Személyes adatok védelme c. dokumentum rendelkezik bővebben.

17.4. Az Ügyfél a rendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a Lingeának jogában áll (az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól szóló 480/2004 számú cseh törvény értelmében) az Ügyféllel az Ügyfél által megadott és/vagy a Felhasználói fiókban regisztrált e-mail-címen keresztül üzleti kommunikációt lebonyolítani. Az Ügyfél bármikor visszavonhatja a személyes adatainak marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását, hivatkozva az ilyen jellegű üzenetre vagy válaszolva arra az e-mail-címre, amelyről a marketing jellegű üzenet érkezett.

17.5. Amennyiben az Ügyfél feltételezi, hogy a Lingea törvényellenesen  vagy a GDPR-nak nem megfelelően dolgozza fel a személyes adatait, kérdőre vonhatja a Lingeát vagy kérheti, hogy a Lingea hozza helyre a kialakult helyzetet. A helyzet helyrehozása alatt elsősorban a személyes adatok javítása, kiegészítése vagy törlése értendő. Amennyiben az Ügyfél ezzel kapcsolatos feltételezése jogosnak bizonyul, a Lingea köteles indokolatlan késedelem nélkül helyrehozni a helyzetet. Amennyiben a Lingea ezt elmulasztja, az Ügyfélnek jogában áll közvetlenül felkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

18. KÉZBESÍTÉS

18.1. Amennyiben a Szerződő felek másképp meg nem egyeznek, minden kommunikáció személyesen vagy írásban (e-mail vagy ajánlott levél formájában) zajlik közöttük. A Lingea az Ügyfél által a rendelésben megadott és/vagy a Felhasználói fiókjában regisztrált e-mail-címre kézbesíti üzeneteit.

18.2. Az üzenet kézbesítettnek minősül:

  • e-mailek esetén akkor, amikor az e-mail megérkezik a szerverre; az e-mailben küldött üzenetek sértetlenségét adott esetben egy erről szóló tanúsítvány bizonyíthatja,
  • személyes vagy postai kézbesítés esetén az átvételkor (vagy az átvétel elutasításakor),
  • postai kézbesítés esetén 10 nappal a postai értesítés után, abban az esetben is, ha a címzett nem értesült a postai küldeményről.

 

19. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

19.1. A jelen ÁSZF 2020. április 1-jén lép hatályba.  Az ÁSZF aktuális, érvényben levő verziója a XXX oldalon található. Az Ügyfélre a Szerződés megkötésének időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

19.2. A Szerződő felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérően is rendelkezhetnek a Szerződésben. A Szerződés jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF rendelkezéseivel szemben.

20. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.1. Az Ügyfél a jelen ÁSZF 3.5. és 3.6. pontjának megfelelően történő rendelésleadással elismeri, hogy ismeri a jelen ÁSZF rendelkezéseit és fenntartások nélkül elfogadja azokat.

20.2. A Szerződő felek beleegyeznek, hogy amennyiben a Szerződés által a felek között létrejövő kapcsolat nemzetközi jellegű, a kapcsolatot illetően a cseh jogszabályok (különösképp a Szerzői jogi törvény és a Polgári Törvénykönyv) az irányadók, és jogviták esetén a Lingea székhelye szerinti, elsőfokú bíróság az illetékes. Ez nem érinti az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból fakadó fogyasztói jogokat.

20.3. A jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek jogszabályok szerinti fogyasztóvédelmet tükrözik, nem vonatkoznak azokra az Ügyfelekre, akik/amelyek nem fogyasztók. Ez különösképp igaz a 6.2, 7.3., 15. és 16.7. pont rendelkezéseire.

20.4. Amennyiben a jelen ÁSZF és/vagy a Szerződés valamely pontja érvénytelen, hatálytalan vagy  érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, a jelen ÁSZF többi pontja nem válik érvénytelenné, hatálytalanná vagy érvényesíthetetlenné. A Szerződő felek kötelesek kölcsönös együttműködést folytatni annak érdekében, hogy az érvénytelen, hatálytalan vagy érvényesíthetetlen rendelkezéseket olyan érvényes, hatályos és érvényesíthető rendelkezésekre cseréljék, amelyek maximális mértékben megőrzik az érvénytelen, hatálytalan vagy érvényesíthetetlen rendelkezés gazdasági célját. Ugyanez a rendelkezés vonatkozik a Szerződésben levő, esetleges joghézagokra.

20.5. A fogyasztónak minősülő Ügyfelek a felmerülő vitákat peren kívüli úton az alábbi e-mail-címre írva rendezhetik a Lingeával: info@lingea.hu. A Lingea az Ügyfél panaszának kezeléséről szóló információkat az Ügyfél Felhasználói fiókban regisztrált e-mail-címére és/vagy a panasz benyújtásakor és/vagy a rendelés leadásakor használt e-mail-címre küldi.

20.6. Amennyiben a fogyasztói jogvita nem kerül megoldásra közös megegyezés által, az Ügyfélnek joga van a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulnia, mely szerv a peren kívüli fogyasztói jogviták rendezésében illetékes.

Az Ügyfél használhatja az Európai Bizottság online vitarendezési platformját is (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

20.7. A Lingea vállalkozói engedéllyel rendelkezik, így jogosult a Termékek rendelkezésre bocsátására és elérhetővé tételére. A Lingea üzleti tevékenységéhez semmilyen más engedély és felhatalmazás nem szükséges. A kereskedelmi és üzleti vizsgálatokat az illetékes hatóságok végzik saját hatáskörükben.

20.8. A Lingea elérhetőségei:

A Lingea székhelye: 2900 Komárom, Kelemen László utca 1.

Postacím: 2900 Komárom, Kelemen László utca 1.

E-mail-cím: info@lingea.hu

Jótállással kapcsolatos ügyintézés:

info@lingea.hu

Telefonszám: +36 20 851 6644

20.9. Amennyiben az Ügyfél e-mail-címe vagy valamilyen más adata megváltozik,  az Ügyfél köteles ezt írásban jelezni a Lingeának.

20.10. A Lingea és az Ügyfél között köttetett Szerződés megváltoztatása és kiegészítése csak írásban történhet (ez akkor is érvényes a Szerződés és a jelen ÁSZF alkalmazásában, ha a Szerződő felek kommunikációja elektronikus úton, azaz elsősorban e-mailek útján zajlik).

 

Komárom, 2020.08.11.