Általános szerződési feltételek

melyek a Lingea Kft.-nél, 
a www.lingea.hu honlapon található on-line bolton (e-shop) keresztül történő vásárláskor érvényesek. 

A cég székhelye: Mártírok útja 97, 2900 Komárom. 

Cégjegyzékszám:11-09-021476
Adószám: 24278889-2-11

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Lingea Kft. (a továbbiakban "eladó fél") ezen szerződési feltételei meghatározzák az eladó és a vásárló fél egymás iránti jogait és kötelezettségeit, melyek a www.lingea.hu online boltban való vásárlás során szükséges adásvételi szerződés megkötésével jöttek létre az eladó fél és egy másik fizikai vagy jogi személy (a továbbiakban "vásárló fél") között. 

1.2. A szerződési feltételek meghatározzák továbbá a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, az eladó fél honlapjának és online boltjának használatát és az egyéb, ezzel összefüggő jogi kapcsolatokat. Ezek a szerződési feltételek nem vonatkoznak arra a személyre, aki a vállalkozói tevékenysége kapcsán rendel az eladó féltől. 

1.3. Az általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF pontjait az eladó fél megváltoztathatja, ill. bővítheti. Ezen tevékenységével nem befolyásolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyek az előző ÁSZF érvénybenléte alatt jöttek létre. 

 

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A vásárlás történhet regisztrált felhasználói fiókról vagy anélkül is. 

2.2. A felhasználói fiók létrehozásával a felhasználó több kedvezményt is kaphat. A fiók segítségével időt spórolhat az ismételt rendeléseknél, nem kell minden adatot újra megadnia és az előző megrendelések áttekintéséhez is hozzáfér. Ezenfelül 10% kedvezményt kap minden további rendelésre. 

2.3. A felhasználó a regisztráció során felhasználói nevet kap. Jelszót szabadon választhat és ezt bármikor meg is változtathatja. A regisztrációnál működő e-mailt kell megadni, erre érkezik meg az aktivációs hivatkozás. Erre kattintva aktiválható a felhasználói fiók. 

2.4. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval védett. A vásárló fél köteles bizalmasként kezelni ezeket az adatokat és nem adhatja ki őket harmadik félnek. Amennyiben ezt a tilalmat megszegi, az eladó fél nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. 

2.5. A regisztrációnál és a megrendelésnél a vásárló fél köteles minden adatot helyesen feltüntetni. Amennyiben változás lép fel a felhasználói fiókban feltüntetett adatokban, a vásárló köteles megváltoztatni azokat. 

2.6. Az eladó félnek jogában áll törölni a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a vásárló fél több, mint 2 éven át nem használja ezt a fiókot, vagy abban az esetben, ha a vásárló fél megszegi az adásvételi szerződésben és az általános szerződési feltételekben feltüntetett kötelességeit. 

2.7. A vásárló fél tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül működik szüntelenül, különösen abban az esetben, ha az eladó fél karbantartást végez a szerveren. 

 

3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS, A TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1. Az e-bolt tartalmazza az eladó fél eladásra kínált termékeit, azok árával együtt. Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t is. A kínálat és a kínált termékek ára akkor érvényes, amikor az e-boltban szerepelnek. Ezen szerződési feltételek nem akadályozzák az eladó és vevő feleket, hogy individuális szerződési feltételek szerint szerződjenek.

3.2. Az eladó fél nem köteles szerződést kötni az e-boltban kínált termékekkel kapcsolatban. 

3.3. Az e-bolt informál a csomagolási és postaköltségről is, mely az áru megrendelésével jár. Ezek a tarifák csak a Magyar Köztársaság területén történő szállításra érvényesek. 

3.4. A termék megrendelésekor a vevő kitölti a megrendelőlapot, mely a következő információkat tartalmazza: 

3.5. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van leellenőrizni azt, kijavítani és megváltoztatni az adatokat, melyeket a megrendelésben feltüntetett. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó fél igaznak tartja. A megrendelés után az eladó fél leküldi annak leiratát a vevőnek, mégpedig a megrendelésben megadott e-mail címre. 

3.6. Az eladó és a vevő között a szerződés a megrendelés leiratának elküldése után keletkezik. 

3.7. A vevő kötelezi magát arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a csomag teljes árát kifizeti. 

3.8. Ha a megrendeléskor a vevő a fizetés banki átutalásos módját választja, a megrendelés leiratának kézhezvétele után 14 napon belül köteles a megrendelés árát átutalni az eladó számlaszámára. Amennyiben az utalás nem érkezik meg időben, az eladónak joga van felmondani az adásvételi szerződést. 

3.9. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni vele, különösen abban az esetben nem, ha a vevő a múltban már megsértette a szerződési feltételeket. 

3.10. Az eladó félnek joga van a megrendelés természetét illetően a vevőtől utólagos jóváhagyást kérni (pl. telefonon vagy írásban). 

3.11. A vásárló fél beleegyezik az adásvételi szerződés távolsági megkötésébe. A megkötés során keletkező kiadásait (internet-hozzáférés, telefon) a vevő maga állja.  

4.  FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A termék árát és a szállítással összefüggő költségeket a vevő a következőképpen fizetheti ki:

4.2. Készpénz nélküli fizetés esetén az összeg befizetési határideje 14 nap. Az eladó fél jogosult a csomag egész árát igényelni még annak elküldése előtt. A vásárló köteles a fizetéskor a kiállított számla számát is feltüntetni. A vásárló fél fizetési kötelezettsége a termék árának az eladó fél számlájára érkezésével minősül teljesítettnek. 

4.3. A vásárló félnek járó kedvezmények nem kombinálhatóak. 

4.4. Az adásvételi szerződés alapján az eladó számlát állít ki a vevő részére, ha nem egyeztek meg másként, akkor az áru kifizetése után, ezt vagy a vevő címére, vagy e-mail címére küldi. Az eladó fél ÁFA-fizető.

 

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1. Utánvétellel történő fizetés esetén a csomagot a megrendelést követő öt (5) munkanap során adjuk postára. 

5.2. Banki átutalással történő fizetés esetén a vevőnek két (2) nappal a megrendelés után előszámlát küldünk. A csomagot maximum tíz (10) nappal az utalás megérkezése után küldjük a számlával együtt. 

5.3. Az árut a Magyar Posta kézbesíti, a vásárló az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. A kiszállítási helyszín a megrendelésben feltüntetett cím. 

 

6.  ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

6.1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül.

6.2. Az elállás joga nem gyakorolható számítógépi szoftver példányára vonatkozó megrendelés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

6.3. Az adásvételi szerződéstől történő elálláskor a szerződés a kezdettől fogva megszűnik. Az árut 5 munkanapon belül kell az eladó félnek visszaszolgáltatni, sértetlenül és használatlanul, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában. 

6.4. A visszaszolgáltatást követő 10 napon belül az eladónak jogában áll megvizsgálni a visszaküldött árut, hogy meggyőződjön róla, valóban használatlan és sértetlen. 

6.5. A 6.1. pont szerinti elállás esetén az eladó a termék megvizsgálását követő 10 napon belül visszaküldi a vásárlónak a termék árát (a szállítási költséget leszámolva), mégpedig annak számlaszámára. Az eladó jogosult a vételárat készpénzben visszaadni. 

6.6. A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaküldött termék sérült vagy használt, az eladónak jogában áll kártérítést követelni a vevőtől. Ezt a kártérítést egyoldalúan leszámítja a vevő visszafizetési igényéből. 

6.7. Az eladónak a termék kézbesítéséig joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ehhez csak végső esetben folyamodik, mint például, ha a termék már nincs raktáron. 

6.8. Ebben az esetben az eladó értesíti a vásárlót, hogy megállapodjanak a további lépésekben. Ha a vásárló már kifizette a termék árát, ezt az összeget az eladó visszaküldi a vásárló számlaszámára, mégpedig 15 munkanapon belül. 

 

7. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

7.1. Ha az adásvételi szerződésben nincs másképpen feltüntetve, a szállítás módját az eladó választja. Abban az esetben, ha a vevő kérésére különleges szállítási módban egyeznek meg a felek, a vevőre hárulnak a szállítás kockázatai és költségei. 

7.2. Az eladó köteles a megrendelésben feltüntetett címre szállítani az árut. A vásárló köteles a megrendelt árut átvenni. Ha a vevő a kiszállítást követő 7 napig nem veszi át a csomagot, az eladó jogosult 1200 forintnyi kártérítésre és a továbbiakban elállhat a szerződéstől.

7.3. Amennyiben a vevő miatt ismételten ki kell az árut szállítani, vagy más módon kell kiszállítani, mint ahogy a megrendelésben feltüntette, a vevő köteles megtéríteni az ismételt kiszállítással vagy más szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

7.4. A csomag átvételekor a vevő köteles a csomagot leellenőrizni, és amennyiben bármilyen hibát tapasztal, erre a szállító figyelmét felhívni. Amennyiben a csomagolás oly módon sérült, hogy elképzelhető a csomag hiányossága, a vevő elutasíthatja a csomag átvételét. A szállítólevél aláírásával a vevő igazolja, hogy a csomag megfelelő állapotban érkezett, így a későbbi reklamációkra ezügyben már nem kerülhet sor. 

7.5. A felek további jogait és kötelességeit az eladó szállítási feltételei szabályozzák. 

 

8. REKLAMÁCIÓ ÉS JÓTÁLLÁS

8.1. A felek hibás termékkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei az általános rendelkezésektől függnek (főleg a Polgári törvénykönytől). 

8.2. A LINGEA e-boltban vásárolt könyvekre 24 hónapos jótállási idő vonatkozik, amennyiben ez nincs az árunál máshogy feltüntetve. A jótállás nem érvényes sem az áru normál használata során történő kopására, sem a szokásostól eltérő módon történő használata esetén létrejövő megrongálódására. 

8.3. Az eladó fél felelős azért, hogy az eladott termék azonos legyen az adásvételi szerződésben feltüntetettel, mindenekelőtt, hogy hiánytalan legyen. Az azonosság alatt az értendő, hogy az adott termék minősége és tulajdonságai megfelelnek a szerződésben, ill. termékleírásban feltüntetettekkel. 

8.4. Abban az esetben, ha a termék nem felel meg az adásvételi szerződésben feltüntetett leírásnak, a vásárlónak jogában áll kérni, hogy az eladó díjmentesen és azonnal megoldja a hibát, mégpedig a vásárló igénye szerint vagy a termék cseréjével, vagy arányos kedvezmény nyújtásával, esetleg az adásvételi szerződés felbontásásval. Ez nem érvényes abban az esetben, amikor a vásárló tudott a termék hibájáról, esetleg ő maga okozta azt. 

8.5. Az eladó 24 hónapig vállal jótállást a termék olyan hibáira, melyek ellentmondanak az adásvételi szerződésnek.

8.6. A termék hiányosságaiból fakadó jogait a vásárló az eladónál írásban a Mártírok útja 97., 2900 Komárom címen vagy az info@lingea.hu címen gyakorolhatja. 

8.7. Az eladó általában 5 munkanapon belül dönt a reklamációval kapcsolatban és e-mailben vagy telefonon értesíti a vásárlót. Amennyiben a résztvevő felek nem egyeznek meg másként, a reklamációt legkésőbb 30 nappal a benyújtása után elintézik. További információkért az info@lingea.hu címre lehet fordulni. 

8.8. Az eladó köteles írásban igazolni, ki és mikor reklamálta az árut, mi a reklamáció tárgya és milyen jóvátételt kért. Az eladó köteles továbbá írásban igazolni a reklamáció elintézésének dátumát és formáját, ill. írásbeli elutasítását. 

8.9. A reklamáció fő okai: hibás áru (a könyvek esetében hiányzó lapok, meglazult kötés, hibás kötés) vagy a termék elcserélése. 

8.10. A reklamált árut a vásárló köteles a számla másolatával együtt a Mártírok útja 97., 2900 Komárom címre beszolgáltatni. 

8.11. A reklamált áru értékét a vásárló a reklamációban feltüntetett számlaszámra kapja vissza, a szerződéstől való elállástól számított 30 napon belül. 

8.12. Abban az esetben, ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, vissza kell szolgáltatnia minden árut, melyet az eladótól a szerződés alapján megkapott. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. az áru megsemmisült, tönkrement vagy elveszett), a vásárló köteles annak árát az eladónak megtéríteni. Amennyiben a termék részlegesen sérült, az eladó kártérítést kérhet a vásárlótól. Ezt a kártérítést az eladó jogosult levonni a termék visszatérítendő árából. 

8.13. A termék visszatérítendő árából az eladónak jogában áll levonni a termék visszavételének valódi költségeit. 

8.14. Az árut a vásárlónak külső szállító (Magyar Posta) szállítja. A csomag átvételekor a szállító jelenlétében le kell ellenőrizni, hogy a csomag nem sérült-e esetleg a szállításkor. Amennyiben a csomagolás láthatóan sérült, vagy egyértelműen hiányzik a csomag tartalmának része, ezt a szállítónál kell reklamálni. A sérülés, ill. a termék hiányzásának tényéről a szállító köteles azonnal kárlevelet írni. 

8.15. A szállítóval kapcsolatos bármilyen probléma esetén értesítsen minket az info@lingea.hu címen. Minden esetben fel kell tüntetni a megrendelés számát, leírni a problémát és csatolni a vásárló elérhetőségét. 

 

9. A FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

9.1. A vásárló a vételár egészének kifizetésével válik a termék tulajdonosává. 

9.2. A vásárló tudomásul veszi, hogy az e-bolt és annak részei (a termékek fotóival együtt) szerzői joggal védettek. A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy nem végez semmiféle olyan tevékenységet, amely neki vagy egy harmadik félnek lehetővé tenné a programok vagy a weboldal jogosulatlan használatát.  

9.3. A vásárló nem jogosult a weboldal használatakor olyan eszközök igénybevételére, melyek negatívan befolyásolhatnák az e-bolt működését. A vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős a harmadik fél által elkövetett változtatásokért a weboldalon. 

 

10.  A SZEMÉLYI JOGOK VÉDELME ÉS ÜZLETI INFORMÁCIÓK KÜLDÉSE

10.1. A szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre.

10.2. A vásárló beleegyezik a személyes adatainak feldolgozásába: név, szállítási cím, adószám, cégjegyzékszám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban mint "személyes adatok").

10.3. A vásárló beleegyezik személyes adatainak felhasználásába, mégpedig az adásvételi szerződésből kifolyó jogok és kötelességek teljesítésének, illetve az üzleti információk és hírek kézbesítésének erejéig. A személyes adatokat korlátlan ideig kezeljük. 

10.4. A vásárló tudomásul veszi, hogy a személyes adatait (a regisztrációnál, a felhasználói fiókjában, az e-boltos megrendelésnél) köteles pontosan feltüntetni. 

10.5. A szállító személyeken kívül az eladó fél nem szolgáltatja ki semmilyen harmadik személynek a vevő adatait annak előzetes beleegyezése nélkül. 

10.6. A vásárló igazolja, hogy a megadott adatok pontosak és hogy tudomással bír arról, önként adta meg őket. A vásárló továbbá tudomással bír arról is, hogy a személyes adatainak felhasználására szóló engedélyt az eladónak írásban kézbesített nyilatkozattal visszavonhatja. 

10.7. Amennyiben a vásárló feltételezi, hogy az eladó törvényellenesen dolgozza fel a személyes adatait, kérdőre vonhatja az eladót vagy kérheti, hogy az eladó hozza helyre a kialakult helyzetet. Főleg a személyes adatok javításáról, kiegészítéséről vagy törléséről van szó. Amennyiben a vásárló kérése jogosnak bizonyul, az eladó késedelem nélkül helyrehozza a hibát. 

10.8. Amennyiben a vevő információt kér a személyes adatainak feldolgozásáról, az eladó köteles ezt az információt kiadni. Az eladó jogosult továbbá a megfelelő térítésre. 

10.9. A vásárló beleegyezik az információs hírlevelek küldésébe. Ezt a jóváhagyást bármikor visszavonhatja a hírlevél végén található hivatkozásra kattintva. 

 

11.  KÉZBESÍTÉS

11.1. Amennyiben a felek nem egyeztek meg másként, minden kommunikáció írásban zajlik közöttük - e-mailben vagy ajánlott postai levélben. A vásárló minden információt a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kap. 

11.2. Az üzenet kézbesítettnek minősül:

  • e-mail küldésekor a szerverre érkezésekor,
  • személyes vagy postai kézbesítés esetén az átvételkor (vagy az átvétel elutasításakor),
  • postai kézbesítés esetén 10 nappal a postai értesítés után, abban az esetben is, ha a címzett nem értesült a postai küldeményről. 

 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. Az eladó fél vállalkozói engedély alapján jogosult a termékei eladására. 

12.2. Az eladó fél elérhetőségei: 
postacím: Lingea Kft., Mártírok útja 97., 2900 Komárom
e-mail: info@lingea.hu

12.3. Ezek a szerződési feltételek 2014. május 27-én lépnek érvénybe. Az ÁSZF aktuális verzióját a http://www.lingea.hu/aszf oldalon találja. A vásárlóra a vásárláskor érvényben lévő ÁSZF vonatkoznak. 

12.4. A megrendelés elküldésével a vásárló kijelenti, hogy a LINGEA e-bolt ÁSZF-it ismeri és feltétel nélkül elfogadja. 

12.5. Amennyiben a szerződési feltételekben nem szerepel másként, a felek jogai és kötelességei a Magyar Köztársaság törvényei szerint érvényesek, főképp a Polgári törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi törvény szerint. 

12.6. Az eladó és az olyan vevő közti kapcsolat, aki a Polgári törvénykönyv szerint nem minősül fogyasztónak, a Kereskedelmi törvénykönyv szerint kezelendő, amennyiben a szerződési feltételek nem mondanak ennek ellent. Nem minősül fogyasztónak az a vállalkozó, aki a vállalkozása tevékenységi körében vásárol terméket, vagy felhasználja ezt a terméket a vállalkozásában. Az olyan vásárlóra, aki egyben nem fogyasztó, nem vonatkoznak a fogyasztóvédelmi törvények. 

12.7. Amennyiben a szerződési feltételek valamelyik pontja érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az a pont lép a helyébe, melynek értelme a legközelebb áll az előzőleg érvényben lévő ponthoz. Egy pont érvénytelensége vagy hatálytalansága nem befolyásolja más pontok érvényességét és hatályosságát. Az adásvételi szerződés megváltoztatása és kiegészítése mindig írásban történik. 

12.8. Az adásvételi szerződést az ÁSZF-kel együtt az eladó elektronikusan archiválja és nem hozzáférhetőek.

Komárom, 2014. május 27.