Elütésjavító

Az elütésjavítót mindannyian ismerjük és használjuk. Mivel a MS Word, Excel, PowerPoint, valamint az Adobe InDesign és a Photoshop is a Lingea cég elütésjavítóját tartalmazza, valószínűleg már Ön is elégedett felhasználóink közé tartozik. 

Nyelvi rész

A szótár szerkezete az alaktan részletes formai leírásán és a példák rendszerén alapul. Ezek együtt teszik lehetővé, hogy egy szótőből több tíz származtatott alakot hozzunk létre, pl.: 

ház: házak, házat, háznak, házzal, házig, házé, házéi, házaké, házakéi, házamé, házadé, házáé...

Ugyanez érvényes természetesen más nyelvekre is: 

milovat: milovat, miluji, miluješ, milujeme, miloval, milovala, milovali, milovaný, milovaná, milovaného, milování...
bratr: bratr, bratra, bratru, bratře, bratrem, bratři, bratry, bratrech, bratrova, bratrovo, bratrovy, bratrův..

parler: parle, parles, parlons, parlez, parlent, parlais, parlait, parlions, parliez, parlaient, parlerai, parlé, parlant...

Az oroszban figyelembe veszi a visszaható névmásokat is, melyek a szóhoz kapcsolódnak:
женится: женюсь, женишься, женится, женись, женилась, женились...

Azok a szavak, melyek ugyanúgy képezik a szóalakokat, egy minta alá tartoznak. Így minden szótár két fő részből áll:
minták: lingvisztikai információt tartalmaz a szóalak képzéséről, a szótő alternációiról és a nyelvtani kategóriák leírásáról
szótövek: az adott nyelv szavai többségének alapalakját tartalmazza

A rendszeres képzésű szavak mellett idetartoznak még:
a szótőalternációs szavak (pl. cseh pes->psa, német Bruder->Brüder)
a teljesen megváltozó szótövű szavak (pl. anglol go->went, német essen->isst, cseh hnát->žene)
rendhagyó szavak (lenni stb.)

A leírás annyira általános, hogy nemcsak a magyar, hanem más európai nyelvek szótárának szerkesztésére is alkalmas. 

Programmegoldás

A komprimáció effektív algoritmusának köszönhetően az interfész rövid ideig tart, ezért bármilyen softwarehez felhasználható.

Elérhető funkciók

  • Ellenőrzi, hogy a szó megtalálható-e a szótárban. Ez a funkció ellenőrzi a szókezdő nagybetűk helyes használatát (PrágaMáriaEisenhower...), a csupa nagy betűből álló mozaikszók esetében (USAIBM) vagy a rövidítések utáni pontot (stb.).
  • A javításkínálat felkínálja az összes olyan szót, melyekből elírással létrejöhetett az általunk beírt szó.
  • Beállítható paraméterek, pl. az akronimák, egybetűs szavak stb. ignorálására.

Jelenleg számos nyelvhez kínálunk elírásellenőrző programot, melyek az operációs rendszerek többségében használhatóak (lásd az áttekintést).

Referenciák

Programunk hasznosságát és gyorsaságát több programban is letesztelheti, pl. a Microsoft Office Office 95-nél magasabb verziói, szövegszerkesztőkben (Corel WordPerfect), egyéb rendszerekben (Adobe InDesign), OCR programokban stb.