webLingea.global.hours_open webLingea.global.hours_open_tel
Segítség a német vizsgafelkészüléshez

Segítség a német vizsgafelkészüléshez

Az alábbi útmutatóban – az érettségire és nyelvvizsgára való felkészülést megkönnyítendő – témakörökhöz rendeltük a szótár azon oldalait, ahol a vonatkozó szókincs található. Nemcsak szavak, hanem kifejezések és kész mondatok is fellelhetők a feltüntetett oldalakon, sőt olyan információk is, amik országismerettel kapcsolatosak, segítik a „németül” gondolkodást. Ezek további inspirációt, ötleteket adnak a kidolgozás során.

 

Vizsgaszituációban – legyen az érettségi, nyelvvizsga, írásbeli vagy szóbeli megmérettetés – követelmény a megszerkesztett, összefüggő, tartalmi-logikai-nyelvtani kapcsolatokkal bíró szöveg prezentálása. Első hallásra ez nem tűnik bonyolult feladatnak, hiszen mindennapjainkban is folyamatosan „szöveget szerkesztünk és alkotunk” a különféle élethelyzetekben.

 

Valamiről azonban nem szabad megfeledkezni: a vizsgákon idegen nyelven kell szöveget alkotni, és minden hiba súlyos pontokat jelenthet, a pontveszteségek pedig a végeredményt is negatívan befolyásolhatják.

 

Tippek a szövegalkotáshoz, az első lépések:

 • Témaválasztás: címadás, a témának és a kommunikációs céloknak megfelelő szövegtípus kiválasztása.
 • Anyaggyűjtés előtt: elővázlat írása ( céltudatosabb gyűjtés érdekében).
 • Anyaggyűjtés: A szöveghezhez szükséges adatok, tények, gondolatok gyűjtése.
 • Az elrendezés: Az anyag elrendezésekor alakul ki a szöveg váza. Csoportosítjuk az összegyűjtött ismereteket, tényeket, adatokat. Kiválasztjuk a fontosabb gondolatokat, ezek a tételmondatok. Ezek köré rendezzük a kevésbé fontos gondolatokat, ezekből épül fel a vázlat, amiben szerepelhetnek kulcsszavak, fontosabb nevek, adatok is.
 • Fontos szem előtt tartani a következő alapelveket, melyek a befogadást és megértést segítik:
  a) Egység elve: a szöveg tárgyára vonatkozzon mindaz, amit mondunk vagy írunk.
  b) Haladás és folyamatosság elve: minden mondat továbbvigye a téma kifejtését vagy új nézőpontból mutassa be azt.
  c) A mondanivaló logikus elrendezésének elve: nem elég összekapcsolni a szövegrészeket, logikus sorrendbe kell állítani őket.
  d) A mondanivaló arányos elrendezésének elve: a szövegrészek terjedelmét, az egyes részek kifejtettségét a szöveg egészéhez, a kommunikáció céljához igazítsuk. Nagyobb teret és időt kapjanak a fontosabb részek.
  e) A fokozatosság elve: az összegyűjtött anyag elrendezésekor mérlegelnünk kell: mi a fontos, és mi kevésbé fontos a szöveg egészének a szempontjából.
 • A szöveg kidolgozása: Megfogalmazzuk a végleges mondatokat, csiszoljuk, színezzük a szöveget. Kiválasztjuk a legalkalmasabb stíluseszközöket. Ügyelünk a nyelvhelyességre, helyesírásra. Figyelembe vesszük a feladat utasításait, mely alapján szöveget kell alkotnunk. (tartalmi és terjedelmi elvárások)

 

Kiváló segítség lesz a szövegalkotásban a tematikus szótár, amelyben minden megtalálható egy igényes, adott elvárásnak megfelelő szöveg elkészítéséhez; a szókincstől kezdve a példamondatokon keresztül az országismereti tudnivalókig. 

 

NYELVVIZSGÁK TÉMAKÖREI és hivatkozások a Tematikus szótárra:

 

 

VIZSGASZINTEK

Középszint (B1)  

Oldalszám

Emelt szint (B2)

Oldalszám

1. Személyes vonatkozások,

család

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai

(fordulópontjai)

370, 372

A család szerepe az egyén és a társadalom életében

 

174-177

Családi élet, családi kapcsolatok

174-175

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

216-220

167-169

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők

216-220

 

 

Személyes tervek

39-40

177

193-194

324-327

419-426

 

 

2. Ember és társadalom

 

A másik ember külső és belső jellemzése

158-168

 

 

Baráti kör

158-168

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)

416-417

434-439

441

176-177

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel

 

436-439

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése

165-169

Női és férfi szerepek

 

216-217

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése

685; 701;

706-708

626

367

685-686

357; 359;

655-657

Ünnepek, családi ünnepek

 

177

262

278

436

440

646-647

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében

177

262

278

436

440

646-647

Öltözködés, divat

276-278

284-289

Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése

626

641

Vásárlás, szolgáltatások (posta)

427-431

314-316

A fogyasztói társadalom, reklámok

318-322

410

544

692-694

Hasonlóságok és különbségek az emberek között

158-159

Társadalmi viselkedésformák

440-442

3. Környezetünk

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)

185-196

197-211

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái

367-373 (munka)

193-196 (lakás)

324-329 (oktatás)

583-587 (közlekedés)

150, 154-157

(egészségügy)

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

416-417; 382, 425-426; 439-440; 531-533; 562(szórakozás)

314-316 (posta)

704-790 (bank)

710-711

(biztosítás)

633-640 (rendőrség, bíróság)

155 (egészségügyi intézmények)

 

 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása

663-666;

Szempontok az összehasonlításhoz: 367-373 (munka)

193-196 (lakás)

324-329 (oktatás)

583-587 (közlekedés)

150, 154-157

(egészségügy)

562(szórakozás)

A természet és az ember harmóniája

669-671

Növények és állatok a környezetünkben

96-113 (növények)

62; 66-73 (állatok)

 

 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?

667-668

 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái

 

669-671

Időjárás

32-36

 

 

4. Az iskola

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)

324-326

348

335-337

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban

 

324-326

327-329

Tantárgyak, órarend, érdeklődési  kör, tanulmányi munka

329-334

 

 

A nyelvtanulás, a  nyelvtudás szerepe, fontossága

337-339

 

 

5.A munka világa

Diákmunka, nyári munkavállalás

 

373-379

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák

373-400

 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

370-373, 386, 388, 571

 

 

6.Életmód

 

Napirend, időbeosztás

 

432-435

A kulturált étkezés feltételei, fontossága

212-213; 274-275

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)

235; 260-261

 

294-308

A szenvedélybetegségek

 

155; 442-447; 512

Étkezési szokások a családban

211-212

Az étkezési szokások hazánkban és más országokban

274-275

Ételek, kedvenc ételek

267-273

 

 

Étkezés éttermekben, gyorséttermekben

274-275

 

 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset

132-135

 

 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

137-139

A gyógyítás egyéb módjai

 

136-137

7. Szabadidő, művelődés,

szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik

 

416-417; 426

A szabadidő jelentősége az ember életében

417-419

295-296

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

439-440; 531-533; 562

A művészet szerepe a mindennapokban

552-561

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

364-366

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

295

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet

563-570;

215; 320-321

321-323;

391; 400-401

410-413

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

563-570

Kulturális események

439-440

 

 

8. Utazás, turizmus

A közlekedés eszközei, lehetőségei; a tömegközlekedés

420-421

583-586

609-610

614-619

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra

665-666

Nyaralás itthon, illetve külföldön

418-424

 

 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése

421-423

426

Az idegenforgalom jelentősége

684-686

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

418-419

421-423

 

 

9. Tudomány és technika

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés

385

 

 

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

310-314

317-323

10. Gazdaság

Családi gazdálkodás

 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok

683-684

687-689

A pénz szerepe a mindennapokban

376-377

Pénzkezelés a célnyelvi országokban

385

700-709

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

428-431

314-316 (posta)

704-790 (bank)

 

 

 

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK TÉTELEKRE BONTÁSA (A NYELVVIZSGÁKKAL IS KOMPATIBILIS TÉMAKÖRÖK)

 

A témakörökhöz a közép- és emeltszintű érettségi követelményeit figyelembe véve rendeltük hozzá a megfelelő szókincset/oldalszámot.

Az érettségi témakörök az Oktatási Hivatal honlapján találhatók, a témakörökből alkotott tételsort pedig gyakorló nyelvtanárok állították össze úgy, hogy azok nemcsak a szóbeli érettségin, hanem a nyelvvizsgára való felkészülésnél is hasznosak lehetnek.

 

TÉTEL

OLDALSZÁM

Lebenslauf, Vorstellung

370, 372

Essgewohnheiten           

212-213;

274-275

Ärztliche Behandlung    

132-139

In der Mensa, im Schnellimbiss, im Restaurant

212-213;

274-275

Urlaub in Ungarn und Ausland

418-426

Sport

364-366

Lesen, Fernsehen            

563-570;

215; 321-323

Verkehr

420-421

583-586

609-610

614-619

Familie

174-175

Reisevorbereitungen

418-426

Menschen um uns

416-417

434-439

441

176-177

Hausarbeit und Rollenverteilungen

216-217

Wohnung          

185-196

197-211

Familienalltag

216-220

Familienfeste

177

262

278

436

440

Einkäufe

428-431

Mode

276-278

284-289

Schule

329-334

324-326

348

335-337

Jugendliche und Erwachsene

436-439

Konzert, Kino, Austellung

439-440;

531-533;

562

Häufige Krankheiten, Verletzungen

132-135

Computer und Internet

310-314

317-323

391

Kulturereignisse

439-440

Gesunde Lebensweise

235; 260-261

294-308

155;

442-447;

512

Lebensziele

39-40

177

193-194

324-327

419-426

Außerunterrichtliches, Tradition in der  Schule

373-379

Freunde

158-168

Gesellschaftsreise oder Privatreise

418-419

421-423

426

Tagesablauf

432-435

Pflanzen und Tiere

96-113 (növények)

62; 66-73 (állatok)

Wetter

32-36

Beruf

380-389

Unterricht in meiner Schule

327-334

Wohnort

425-426

Ferienjob

373

Auf dem Lande, in einer Stadt

663-666

Sprachlernen

337-339

Umweltschutz

665-666

667-668

669-671

 

Jó munkát, sikeres vizsgázást!

 

Lingea
02.10.2023